Messer og demoer 2016

Vi skal delta på flere messer og fagdager i høst!

Vi er blant annet å finne følgende steder:

  • Horva: Nordnorsk landbruksutstillign i Sandnessjøen, helgen 2. – 4. september
  • Dyrsku’n:  Seljord, helgen 10. -11.  september
  • Hurdagene: Norges ledende fagmesse for skogbruk, 16. – 17. september
  • Leinstrand: Høstdag på Skjetlein 18. september
  • NM i gjeterhund: Lier, helgen 7. – 9. oktober
  • Agrovisjon, Stavanger Forum, helgen 28. – 30. oktober
  • Biotour med ETA i nedre Buskerud: 4. november, se egen sak

Alle steder har vi med vår mobile messehenger med komplett 70 kW flisfyringsanlegg. Dere får se hvor robuste ETA-kjelene er ved at vi på demo viser hvordan fyringsanlegget tåler grov, ujevn flis med stikker. Du får også se banebrytende teknologi for røykgassgjenvinning!

Til Toppen