Økte tilskuddsrammer for gårdsvarmeanlegg

Innovasjon Norge har økt maksimalt tilskuddsbeløp for gårdsvarmeanlegg fra kr 400 000 til kr 1 000 000. Utover økningen er det gjort noen kosmetiske endringer i retningslinjene i tillegg til at søkeveileder i wordformat og faktaark for de ulike støtteordningene er lastet opp.

Ellers vises det til en interessant mastergradsoppgaveve om varmesalgsanlegg, som inneholder gode argumenter for biovarme. Det vises blant annet til at den årlige verdiskapningen er på kr 410 000 per GWh.

Innovasjon Norges oppdaterte nettsider.

Til Toppen