Norges første småskala gassifiseringsanlegg

Skrevet av Stig Granås, publisert i Tekniske Nyheter

Kan levere 700 000 kWh varme og 315 000 kWh strøm

Norges første småskala gassifiseringsanlegg er nå satt i drift på Høgskolen i Hedmark, Campus Evenstad. 100 kW varme og 45 kW strøm kan produseres av lokal flis. Anlegget er levert av ETA Norge.

260 studenter og ansatte ved Høgskolen i Hedmarks avdeling på Evenstad, har dermed fått en ny energikilde. Kortreist flis mates inn i et anlegg og blir til varme og strøm. – Over natta har ti bygninger på i alt 10 000 kvadratmeter blitt selvforsynte med fornybar energi til oppvarming og varmtvann. I tillegg får vi strøm fra flisanlegget, sier prosjektleder Inger-Johanne Tollaas i Statsbygg i en melding fra Statsbygg.

CHP-maskinen på Evenstad har vært i drift i cirka to måneder. På bildet driftsleder i Statsbygg, Per Anders Westgaard. Foto: Statsbygg

CHP-maskinen på Evenstad har vært i drift i cirka to måneder. På bildet driftsleder i Statsbygg, Per Anders Westgaard. Foto: Statsbygg

– Vi var spente på om flis virkelig ville monne som energikilde på Campus Evenstad, fordi vi ikke har gjort dette før. Etter kort tids drift er det klart at det gir strøm og varme som forventet, sier Tollas.

Administrasjonsbygget utløsende faktor

Det som utløste gassifiseringsanlegget på Evenstad var byggingen av det nye administrasjonsbygget. Bygget er et pilotprosjekt for forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB).  – Nybygget på Evenstad er et pilotprosjekt med svært høye miljøambisjoner. Bygget skal regnes som et «nullutslippsbygg» når det gjelder utslipp av klimagasser fra konstruksjonsprosess, drift og materialer, definert som ZEB – COM-nivå (Zero Emission Buildings – Construction, Operation and Materials), sier eiendomsforvalter Tor Sveinar Rugsveen i Statsbygg til Tekniske Nyheter. – Det betyr at man velger løsninger som sikrer at klimagassutslipp fra konstruksjonsprosess, drift og materialer skal kompenseres gjennom produksjon av lokal, fornybar energi på Campus Evenstad.

– For å komme i havn med dette, så måtte vi ha fornybar energi, og da kom CHP-maskinen inn i bildet. Vi vurderte et større solcelleanlegg, vindkraft, elvekraft og varmepumper med energibrønner, men vi endte opp med at en CHP-installasjon var det beste, sier Rugsveen.

Hundre prosent selvforsynt med varme

– Med dette anlegget er vi nå hundre prosent selvforsynte med fornybar varme og tappevann. I tillegg dekker vi cirka 30 prosent av elektrisitetsforbruket med CHP-maskinen og solcelleanlegget, sier Rugsveen. – Om sommeren vil CHP-maskinen bli stengt ned. For det som styrer den, er at det må være et behov for varme, sier Rugsveen.

Gassifiseringsanlegget på Evenstad.

Gassifiseringsanlegget på Evenstad.

– Effekten på varmedelen er cirka 100 kW. Det produseres varmtvann med en turtemperatur på cirka 80 grader, med 60 grader på retur, sier daglig leder Tomas Berg Sandnes i ETA Norge AS til Tekniske Nyheter. Selskapet har levert CHP-maskinen på Evenstad. – Maskinen, som er finsk og heter Volter, har vært i drift i to måneder uten noe form for driftsproblemer, sier Berg Sandnes.

Til Toppen