Økte tilskuddssatser for 2017

Innovasjon Norge kunngjorde på nyåret endringer i tilskuddssatsene for 2017:

  • Maksimal tilskuddssats for varmesalgsanlegg øker fra 40 % til 45 %, maksimalt 8 mill kr. Solceller kan også inngå der dette inngår som en del av biobrenselanlegget. Tidligere gjaldt dette bare solvarme og varmegjenvinning.
  • Gårdsvarmeanlegg næring kan støttes med inntil 33 % og maksimalt 1 mill kr. Der biobrenselanlegg bygges i tilknytning til utbygging av ny driftsbygning med varmebehov kan maksimalt tilskudd økes med kr 50 000. I tillegg til solvarme- og varmegjenvinningsanlegg kan nå også solcelleanlegg inngå der dette inngår som en del av fyringsanlegget.
  • Gårdsvarmeanlegg til boligformål kan støttes med kr 50 000 for flisfyrte anlegg. Solcelle- og solvarmeanlegg kan inngå når dette kobles sammen med varmeanlegget.
  • Lager- og tørkeanlegg for brenselsflis kan støttes med inntil 25 %. Støtten gis etter reglene for bagatellstøtte.
  • Biovarmeanlegg i veksthus kan støttes med inntil 35 %. Maksimal effekt for biokjele er 2 MW og dersom det ikke er inngått tidligere forstudie eller forprosjekt kan kostnader til planlegging, prosjektering og byggetillatelser inkluderes.

stotteordninger

 

 

 

 

 

Utover økte satser for en del av programmene er det nytt av året med støtte til solcelleanlegg når dette inngår som en del av biobrenselanlegget. Den tidligere støtteordningen for biogass er også utvidet til å omfatte kraft/varme (CHP-anlegg) og produksjon av biokull.

Til Toppen