Nyheter

Flisfyringsanlegg på 1 MW

Tekst: Stig Granås, Tekniske Nyheter, publisert 7.mars 2019 I høst skal flisfyringsanlegget til Skjåk Biovarme AS, på industriområdet i Bismo, starte opp. Det er montert to fliskjeler, hver på 500 kW, som skal levere varmen. – Vi har dimensjonert for å kunne installere en tredje fliskjele hvis leveransene øker i fremtiden. Denne ...

Norges første småskala gassifiseringsanlegg

Skrevet av Stig Granås, publisert i Tekniske Nyheter Kan levere 700 000 kWh varme og 315 000 kWh strøm Norges første småskala gassifiseringsanlegg er nå satt i drift på Høgskolen i Hedmark, Campus Evenstad. 100 kW varme og 45 kW strøm kan produseres av lokal flis. Anlegget er levert av ...

Flisanlegget på Kråkstad er åpnet

Skrevet av Stig Granås, publisert i Tekniske Nyheter. Fredag 30. september ble Follo Bioenergi sitt flisanlegg på Kråkstad i Ski kommune åpnet. Anlegget skal levere cirka 1 GWh varme per år til Ski kommunes bygningsmasse på Kråkstad. I sin tale ved åpningen av anlegget gratulerte ordføreren i Ski kommune, Tuva ...

Ny messehenger

Vi har fått oss ny demohenger med komplett fyringsanlegg som vi gleder oss til å ta med rundt om i landet på forskjellige messer utover høsten. Vi gir deg en god demonstrasjon av hvordan flisfyring fungerer og hvilke type brensel som kan benyttes. Du får se hvor robuste ETA-kjelene er, blant annet ...

Til Toppen