Nyheter

Økte tilskuddssatser for 2017

Innovasjon Norge kunngjorde på nyåret endringer i tilskuddssatsene for 2017: Maksimal tilskuddssats for varmesalgsanlegg øker fra 40 % til 45 %, maksimalt 8 mill kr. Solceller kan også inngå der dette inngår som en del av biobrenselanlegget. Tidligere gjaldt dette bare solvarme og varmegjenvinning. Gårdsvarmeanlegg næring kan støttes med inntil ...

Norges første småskala gassifiseringsanlegg

Skrevet av Stig Granås, publisert i Tekniske Nyheter Kan levere 700 000 kWh varme og 315 000 kWh strøm Norges første småskala gassifiseringsanlegg er nå satt i drift på Høgskolen i Hedmark, Campus Evenstad. 100 kW varme og 45 kW strøm kan produseres av lokal flis. Anlegget er levert av ...

Flisanlegget på Kråkstad er åpnet

Skrevet av Stig Granås, publisert i Tekniske Nyheter. Fredag 30. september ble Follo Bioenergi sitt flisanlegg på Kråkstad i Ski kommune åpnet. Anlegget skal levere cirka 1 GWh varme per år til Ski kommunes bygningsmasse på Kråkstad. I sin tale ved åpningen av anlegget gratulerte ordføreren i Ski kommune, Tuva ...

Økte tilskuddsrammer for gårdsvarmeanlegg

Innovasjon Norge har økt maksimalt tilskuddsbeløp for gårdsvarmeanlegg fra kr 400 000 til kr 1 000 000. Utover økningen er det gjort noen kosmetiske endringer i retningslinjene i tillegg til at søkeveileder i wordformat og faktaark for de ulike støtteordningene er lastet opp. Ellers vises det til en interessant mastergradsoppgaveve om varmesalgsanlegg, ...

Ny messehenger

Vi har fått oss ny demohenger med komplett fyringsanlegg som vi gleder oss til å ta med rundt om i landet på forskjellige messer utover høsten. Vi gir deg en god demonstrasjon av hvordan flisfyring fungerer og hvilke type brensel som kan benyttes. Du får se hvor robuste ETA-kjelene er, blant annet ...

Til Toppen