Hjertet i varmeanlegget

  • Sørger for riktig forbrenning hele året
  • Sørger for utjevning av variabelt effektuttak
  • Valgfrihet i forhold til energikilde

I akkumulatortanken blir varmen lagret, slik at den til enhver tid kan distribueres til de forbrukerne som måtte kreve det. Akkumulatortanken jevner ut toppene og bunnene i varmebehovet. Det sørger for en jevnere drift av anlegget og lenger levetid for kjelen. En riktig dimensjonert akkumulatortank med god sjikting gjør et anlegg også mer brukervennlig. For vedkjeler er tankens dimensjonering og funksjon helt avgjørende for at man kan drøye lenger mellom hvert ilegg, og for å få riktig forbrenning. Dersom man skal produsere friskt legionellafritt varmt vann er akkumulatortankens kvalitet og funksjon helt avgjørende. Via spiral eller veksler, kan man ta ut varmt vann helt ned til rundt 55 grader.

Bare med en akkumulatortank…

Prinsipielt kan man si at en akkumulatortank øker effektiviteten og senker driftskostnadene i et hvert varmeanlegg. For å få til en ordentlig styring av varmen i rom og soner er det nødvendig å ha en akkumulatortank som kan levere den varmen som til enhver tid kreves. Kun da blir varmeanlegget fleksibelt nok. Dessuten blir det ikke nødvendig å starte og stoppe kjelen så ofte. Slik sørger akkumulatortanken for både jevn drift og energieffektivisering.

Riktig modell beregnes i hvert enkelt tilfelle

Ingen varmeanlegg er like. Noen anlegg har solfanger, noen har flere akkumulatortanker, noen har flere og ulike varmekretser, noen er tilknyttet fjernvarme eller spisslastkjeler. Slikt krever innsikt og planlegging. ETA Norge har blitt en ledende aktør innen planlegging og prosjektering av varmeanlegg med tanker inkludert. Akkumulatortankene har en investeringskostnad, men man tjener den raskt inn, ved at kjelene får bedre drift som gir mindre aske, sot og slitasje. Vi leverer akkumulatortanker fra 375 liter og oppover. Alle tanker opp til 10 000 liter leveres preisolerte. Til større varmeanlegg som krever større tanker, prosjekterer vi skreddersydde løsninger med tanker som isoleres i henhold til nødvendig volum og tilgjengelig plass.


Brosjyrer


Til Toppen