Bio Mobitek

page.php

Vår samarbeidspartner Bio Mobitek utvikler, produserer og installerer varmeanlegg som bruker biomasse som brensel. De leverer mobile og stasjonære system fra 150 kW og opp til 10 MW. Disse anleggene utvikles og bygges som skreddersydde løsninger basert på kundens behov.

Deres produktsortiment er basert på komplette nøkkelferdige løsninger, som kombinerer minimale drifts- og vedlikeholdskostnader, lave vedlikeholdsbehov og arbeids sikkerhet.
Bio Mobitek sine målgrupper i energisektoren er fjernvarmesystemer, industriområder og private kunder med nødvendig forbrukskapasitet.

Til Toppen