Fjernvarme med fornybar energi

Slik fungerer det

Fjernvarme er et energisystem der energi til oppvarming produseres ett sted og forbrukes et annet sted. Til transport av varmeenergien brukes et fjernvarmenett, som transporterer varmt vann til forbruker og nedkjølt vann tilbake for ny oppvarming. Energiproduksjonen kan derved skje flere kilometer fra forbrukeren.

Spiss- og reserveeffekten dekkes normalt av olje, gass eller elektrisitet. Vann blir varmet opp i en varmesentral, blir distribuert gjennom et fjernvarmenett av rør frem til bygningene som skal varmes opp. Her overføres varmen fra fjernvarmenettet til kundens eget varmeanlegg. Fjernvarmerør er komplette preisolerte rørsystemer. Høyteknologiske produksjonsmetoder sikrer et lavt varmetap i hele rørsystemets levetid. Vi har et bredt produktprogram som omfatter alt innenfor stålrør, fleksible fjernvarmerør i pex, alupex, stål og kobber, samt selvfølgelig muffer, avgreninger, fittings, ventiler og alarmsystemer.

Vi leverer

En av de viktigste suksessfaktorene i et fjernvarmesystem er riktig prosjektering og dimensjonering. ETA Norge as leverer gjerne komplette fjernvarmeanlegg med prosjektering og planlegging, rørnettverk, forbrukere og varmesentral. Vi kan også levere deler av et fjernvarmeanlegg ved å enten levere varmesentralen, energireserven eller fjernvarmenettet.

Mer om produktene

Innen fjernvarme så er det alltid varmt vann som er energibæreren. Vannet holdes inne i isolerte rør som er gravd ned i bakken. Ved anlegg som arbeider på relativt lave temperaturer benytter vi mer og mer PEX rør på rull. Dette er ruller på inntil 250 meter, som gjør det enkelt å legge lange lengder raskt. Dersom man arbeider med normalt høye temperaturer, så benyttes gjerne isolerte stålrør.

Elektronisk styrt blandeventil er en avgjørende faktor som sikrer at varmetapet i rørgaten holdes på et minste mulig nivå. Den fungerer slik at flow temperaturen ut av varmesentralen reguleres i henhold til det behov som til enhver tid trengs. Redusert temp = redusert varmetap = bedre økonomi!

I de fleste tilfeller benytter man en varmeveksler for å skille vannet i fjernvarmenettet fra vannet hos forbrukerne.

Se vårt referanseprosjekt i Lom sentrum.


lomcentrum2

Til Toppen