ETA HACK – fleksibel og intelligent kjele spekket med teknologi og finesser

  • Helautomatisk drift på tenning, rengjøring og innstilling til forskjellig brensel
  • Cellesluse med ett kammer og kniv – 100 % sikker mot tilbakebrann
  • Matesystem som tar G50 flis i alle kjelestørrelser
ETA 20 – 200 kW

Kjeler med akkumulatortanker

ETA-kjelene bygges opp rundt en akkumulatortank. Det gjøres fordi kjelen skal være sikker på at den har et sted å gjøre av varme når den er i drift. Kjelen måler hele tiden tanktemperaturen og starter og stopper automatisk i henhold til innstilt tanktemperatur. Når kjelen selv har antent brenselet, går den over i automatisk regulerende drift, og tilpasser antall kW ut av kjelen i henhold til behovet for varme på tanken og det øvrige varmeanlegget. Etter hvert som tanken blir full med varmtvann så stopper kjelen. Det vil si at den avbryter all forbrenning og slukner. Det er viktig for å hindre at kjelen skal gå på lav last. Kjeler som går på lav last (tomgang) over lengre tid avgir mer sot, aske, tjæreavleiringer og lignende, siden man ikke klarer å opprettholde en optimal forbrenning på tomgang. Dette er spesielt utslagsgivende på biobrensel siden det inneholder en del vann som forstyrrer forbrenningen.

Minimalt varmetap når kjelen ikke er aktiv

ETA fabrikken har utviklet kjelene med tanke på at de alltid skal kjøres mot tank. Det betyr at man i praksis ikke slår av kjelene, heller ikke på sommeren eller når det er lite varmeforbruk.  Selve forbrenningen reguleres trinnløst mellom kjelens maks- og minimumseffekt. For å opprettholde optimal forbrenning også når forbruket er lavt reguleres kjelen til å lade tanken optimalt, for så å avbryte forbrenningen når tanken er varm. Man slipper da opphoping av sot i kjele, røykrør og pipe som lett skjer med pausefyring. Brenselet brenner helt ut og spjeld for primær- og sekundærluft lukkes. Disse blir helt tette og slipper ikke gjennom luft slik at kjelen kjøles unødvendig. Kjeler som ivaretar helårsdrift gir bedre økonomi og raskere inntjeningstid enn kjeler som kun er i drift i vinterhalvåret.

Høy driftssikkerhet

ETA-kjelenes innmatingssystem skiller seg særlig ut som meget driftssikkert, selv med vanskelig brensel som ligger utenfor tillatt størrelsesområde. Automatisk reversering av samtlige skruer (også siloskrue), spesiell cellesluse og et meget detaljrikt nedløp for brenslet fra siloskruen og ned i celleslusen, er viktige detaljer som hjelper kunden til færre driftsstopp selv om brenslet er av dårlig kvalitet.

Kjelen er bygget med sugende røykgassvifte som sørger for kontinuerlig undertrykk. Luften blir sugd inn i kjelen via elektroniske regulerte spjeld istedenfor vifter som presser luft inn. Man er da ikke avhengig god pipetrekk for å sikre kjelen sikker og riktig forbrenning. Røykgassviften er elektronisk hastighetsregulert i henhold til kjelens drift og dette systemet sørger for et meget lavt strømforbruk. Kjeler med sugende røygassvifter gir også betydelig mer renslighet, siden luft, støv, askerester og røyk blir sugd inn i kjelen når man åpner en ovnsdør eller når man tømmer aske.

Automatisk innstilling til forskjellig brensel

Både innmatingssystemet og kjelen er tilpasset hverandre i robust utførelse for sikker håndtering av de fleste typer brensel. Kjelen har en stor spennvidde i forhold til vanninnhold på brenslet. Uten å gjøre endringer kan brenslet være på mellom 15 – 35 % vanninnhold. Lambdasonden er også en stor bidragsyter til at store variasjoner i brenselet ikke er noe problem. Den ene dagen kan man bruke flis direkte hugget fra skogen. Den neste dag kan man benytte tørt avfall fra den lokale møbelfabrikken, eller briketter med svært høyt energiinnhold.

Enkel regulering av avansert anlegg

Styresystemet på ETA kjelene er visuelt fremstilt med en touchskjerm. Med logiske, selvforklarende symboler er anlegget meget enkelt å betjene. Systemet kan reguleres og overvåkes uansett hvor du befinner deg. Den samme touchskjermen som du har på kjelen din kan man også få tilgang til via nettbrett, telefon eller PC.

plakat-trykkopplosining

ETA 333 – 2000 kW

Robuste industrikjeler

ETA sine VR-kjeler er store og robuste industrikjeler. Disse er også basert på samme prinsipp med sugende røykgassvifte og spjeld som lukker når kjelen ikke er i drift. I tillegg er det vifter på tilført luft for å sikre riktig luftmengde i henhold til forbrenningen. VR-kjelene har en lang horisontal trapperist. Lengden på rista gjør at den tåler variasjoner i brenslet godt. Dersom man har brensel som er svært tørr eller har svært høy brennverdi, så er det en vifte til røykgasstilbakeføring. Denne sørger for å holde temperatur i forbrenningskammeret på riktig nivå.

VR kjelen har samme fasiliteter med automatisk reversering på alle skruer, automatisk start og stopp, automatisk feiing av konveksjonsdelen og rengjøring av brenselsrist.

VR kjelene har stående røykrør og to integrerte multisykloner for røykgassrengjøring.
ETA har også utviklet et nytt filter for røykgassrensing som tar ut opp til 80 % av støvet i røykgassen. Det er et elektrostatisk filter som kan monteres på alle kjelemodeller. Filteret er utviklet for å ivareta de kommende EU-krav til rensing av røykgass. Denne kjelemodellen vil først være tilgjengelig i løpet av 2017.

333-500-kw-accordion

Cellesluse

ETA har selvsagt benyttet den patenterte celleslusen som klipper stikker og sikrer anlegget mot tilbakebrann også på sine VR-kjeler.

Innmatingssystemet

Innmatingssystemet på ETA sine VR-kjeler er det samme som de andre modellene med robuste sirkelmatere med lenkearmer. Hydrauliske skrapegulv leveres også dersom dette er ønskelig. Dersom man har høydeforskjell så finnes det transportskruer som kan transportere både flis og aske opp aktuelle etasjer. Systemene har pakninger i alle skjøter og luker som sikrer at det blir støvtett.

Større varmeanlegg til industri, næringslokaler eller varmesentraler

Vi har stor suksess med kaskadekopling av flere kjeler. Det største anlegget vi kan levere er på 3MW med 6 kjeler i kaskade. Dette er spesielt egnet der hvor man har svært store svingninger på effektuttak. Det vanligste er 2 – 4 kjeler i kaskade som utgjør opp til 2 MW. Dette gis i de fleste tilfeller et svært fleksibelt anlegg som man ikke trenger å slå av selv om effektuttaket er lavt.

Alle installasjoner blir prosjektert og tegnet på forhånd, slik at det ikke er spesialtilpassinger som må gjøres ved montering.

fliskjele-333-500-kw_2

ETA sin patenterte cellesluse

Patentert cellesluse – 100 % sikker mot tilbakebrann

cellsluss

ETA har utviklet et system med en ett-kammers, lufttett cellesluse som setter ny standard for sikkerhet. Etter lanseringen av denne celleslusen fikk man en ny tidsregning som gikk på før og etter den sikre celleslusen til ETA. Mange har prøvd å lage kopier i etterkant fordi man ser at dette er den absolutt beste måten å sikre seg mot både tilbakebrann og stikkeklipping i samme enhet.

I motsetning til de vanligste celleslusene, er denne konstruert slik at det ikke er mulig å oppnå direkte kontakt med brenselet i siloskruen og brenneren, ved at man har betydelig større tetteflater som hindrer trekk. Heller ikke brennbare gasser trenger gjennom celleslusen, noe som hindrer all mulighet for tilbakebrann.

Celleslusen er konstruert til å håndtere fliskvalitet opp til og med G50 størrelse. Stikker og større flisbiter blir kuttet når celleslusen roterer. På celleslusen er det montert et herdet knivblad som enkelt kan skiftes. Utformingen av celleslusen gjør at man trenger svært liten kraft til å drive den. Slusen gir deg optimal driftssikkerhet ved bruk av dårlig flis, i tillegg til at den har lavt strømforbruk. Den roterer ikke kontinuerlig, men kun etter behov.

Fjernstyrig med meinETA

Fjernstyring fra hvor som helst i verden

ETA sine fliskjeler kan fjernstyres fra en hvilken som helst enhet koblet til internett. Den kan styres fra i Pad i sofaen, fra telefonen på stranda eller fra PC på jobben. En kjele som trenger tilsyn bare et par ganger i året kan nesten være lett å glemme. Men trenger den din hjelp til f.eks. å tømme asken, sender den deg en e-post eller SMS.

eta-pa_net

Hvis det skulle oppstå en feil på kjelen, kan din lokale servicetekniker logge seg på og få nyttig informasjon. Dersom man får feilmeldingen eller informasjon fra systemet, kan problemet ofte løses eller at man får riktig informasjon via fjernstyringen. Hvis det er behov for utrykning kan jobben planlegges og nødvendige deler medbringes. Det er du som kunde som bestemmer hvem som skal ha tilgang til din kjele. Det kan for eksempel være ETA Norge som leverandør, den lokale montøren, serviceteamet på fabrikken i Østerrike, eller svigersønnen. Alle funksjoner på skjermen kan også utføres via internett.

Videoer

Levanger Rør as – ETA – Flisfyringsanlegg 200 KWETA – Flisfyringsanlegg 200 KW
Det mest driftsikre bioenergianlegget på markedet. Gir miljøvennlig varme til boliger, landbruk og industri.
Publicerat av Levanger Rør as den 12 maj 2015


Brosjyrer


Til Toppen