Verdenssuksess fra Østerrike

ETA – et navn med betydning

Den greske bokstaven ”ŋ” uttales ”eta”. Det er et teknisk begrep som betyr virkningsgrad. Ved å kalle selskapet ”ETA” har vi satt oss som mål å oppnå maksimal effektivitet på kjelene.

eta_logo_4c

Fokus på det optimale

Utvikling av effektiv og miljøvennlig teknologi til forbrenning av ved, pellets og flis er ETA sin primærsatsing. Lave utslipp, minimalt energiforbruk, sikker drift og enkelt brukergrensesnitt er derfor viktige elementer ved våre produkter. ETA benytter noe av den mest moderne teknologien som finnes på markedet og vi har fokus på økologi, økonomi og teknologi. Med dette går vi inn i fremtiden med en av de mest optimale biokjelene på markedet.

Det perfekte anlegget

For å tilfredsstille morgendagens krav til utslipp, samt sikre at ETA kjelene til enhver tid gir maksimal ytelse gjennom hele året, er alle modeller utstyrt med lambdasonde som standard. Kjelen foretar da automatisk omstilling fra relativt grov og fuktig flis, til tørr flis som også kan inneholde større mengder finstoffer.

Alle kjelene er utstyrt med elektronisk regulering av luft og brensel og foretar automatisk innstilling også mellom høy og lav last. Det er verdt å merke seg det robuste innmatingssystemet som takler brensel med uregelmessigheter svært godt.

Silo- og innmatingssystemet består av en rekke standardkomponenter. Dette er et modulsystem som muliggjør svært mange forskjellige kombinasjoner i forhold til lagring og transport av ulike typer brensel. Det betyr at vi alltid kan finne standardløsninger som kan tilpasses dine bygninger.

Vi er sikre på at våre kunder er opptatt av brukervennlighet og god komfort. Derfor leveres alle kjeler fullspekket med finesser som ivaretar automatisk og sikker drift. Det er ikke lenger slik at flisanlegg trenger daglig pass og stell. Kjele trenger stort sett ikke mer ettersyn enn asketømming og dette varsles per SMS. Dette er en av de viktigste faktorene som gjør at ETA stadig øker markedsandeler over hele verden.

Alt passer sammen

Enten det er en vanlig enebolig eller et omfattende fjernvarmeanlegg, så er anleggets kvalitet helt avhengig av samspillet mellom de forskjellige komponentene. Derfor har ETA løsninger som passer for en rekke ulike behov i sitt produktprogram. Enten det gjelder solfangeranlegg, sammenkobling mellom flere kjeler eller produksjon av varmtvann så har vi optimale og effektive løsninger. Alt er nøye gjennomtenkt og testet. Man trenger hverken å improvisere eller planlegge noe ekstra. Hos ETA er de mange utfordringene allerede løst og standardisert. Koble sammen de riktige modulene – så er det ferdig. Alt styres fra samme enhet og alt passer perfekt sammen. Det gir et sikkert system og man sparer tid og penger når det skal monteres.

Miljøvennlig oppvarming

Skog som brensel sørger for å utnytte fornybar og lokal energi til det ytterste. Flisfyring er CO₂- nøytralt og inngår i den naturlige karbonsyklusen. Når man brenner tre, dannes det små mengder karbondioksyd og noe vanndamp. Sammen med solens energi er dette et viktig bidrag for tilvekst av ny skog. Asken etter forbrenningen kan i tillegg benyttes som gjødsel. For å sammenligne med fossilt brensel som olje, gass og kull, slipper disse brenslene ut karbondioksid i atmosfæren som naturen har lagret i undergrunnen. Dette forstyrrer da naturens egen karbonbalanse og er en stor bidragsyter til global oppvarming og større klimaendringer. De som velger miljøvennlig bioenergi som energikilde belønnes med gode støtteordninger. På ulike nivåer gjelder dette både privatpersoner, landbruk og øvrig næringsliv. Du kan lese mer om disse støtteordningene her.

Les gjerne mer på hjemmesiden til ETA Heiztechnik.

Til Toppen