ETA PU/PC – liten kjele, med fremdragende ytelse

  • Helautomatisk drift
  • Høy virkningsgrad, liten i størrelse
  • Integrerte pumper, shunter og ekspansjon til flere varmekretser
  • Valgfritt design tilpasset dine ønsker
  • Svært stillegående

Kompakte og prisbelønte småkjeler

ETA fliskjeler i alle størrelser kan også benyttes til forbrenning av pellets, så lenge man har tilpasset lagring og innmatingssystem. Det er likevel de mindre pelletskjelene som får mest oppmerksomhet. ETA leverer verdens mest kompakte og prisbelønte småkjeler fra 7 kW og opp til 50 kW. Denne kompaktserien kalles PU og PC. Det er en rekke innovative funksjoner i kjelene, med blant annet integrerte shunter, pumper og ekspansjon er dette detaljer som har vagt stor oppsikt i biobrenselbransjen.

Helautomatisk drift

Alle biobrenselskjeler fra ETA har helautomatisk drift, dette inkluderer tenning, slukking, all askeutmating og feiing.

Plassbesparende

Pelletskjelene tar svært liten plass og kan nesten plasseres hvor som helst. ETA har gjort det enkelt å utnytte eksisterende fyrrom og lager. Kjelens integrerte vakuumvifte kan suge pellets fra et lager inntil 20 meter borte, med høydeforskjell tilsvarende to etasjer uten vanskeligheter. Hvis pelletssiloen ligger i nærheten av kjelen anbefaler vi våre løsninger med skruetransport. På grunn av pelletsen sin høye brennverdi, behøver ikke pellets mer lagerplass enn en oljetank dersom man skal dekke et årlig behov på f.eks. 12 kW.

Selvrensende brenselsrist

ETA har utviklet og patentert en selvrensende rustfri brenselsrist. Etter ca. 30 kg pellets føres risten over en kam som fjerner aske og slagg fra ristens luftspalter. En ren rist er en forutsetning for god forbrenning og optimal brenselsutnyttelse. Når kjelen er i drift beveges risten litt for å gi bedre forbrenning. Det reduserer askemengden og utnytter brenselet fullstendig.


Brosjyrer


Til Toppen