Hent miljøvennlig energi fra solen!

solenrg

Enorme energimengder…

Solenergi er en ressurs som kan utnyttes langt bedre enn det vi gjør i dag. Energiinnstrålingen fra solen til jordkloden hvert år er flere tusen ganger større enn den energimengden som menneskene i verden bruker og mange ganger større enn jordens totale energireserver. Solenergi har derfor potensiale til å bli den viktigeste fornybare energikilden i framtiden. Utnyttelse av solenergi baserer seg på bærekraftige og miljøvennlige løsninger. Teknologien er veldokumentert med en betydelig internasjonal industri i sterk vekst.

…også i Norge

Energien i solinnstrålingen mot Norges landareal i løpet av et år er 1500 ganger større enn energimengden vi bruker og et aktivt solvarmeanlegg kan dekke 30 % av varmebehovet til en bolig. I Norge varierer solinnstrålingen sterkt med årstiden, og det er også store forskjeller mellom nord og sør. Den årlige solinnstrålingen i Norge tilsvarer 30 – 50 % av innstrålingen ved ekvator. Det er store variasjoner i forhold til årstider, vær og døgntid og utfordringen ligger i å utnytte solenergien på en rasjonell måte.
Om sommeren, når solinnstrålingen er stor, er energiutbyttet størst ved oppvarming av vann. Til romoppvarming er energiutbyttet fra solen størst om våren og høsten, når solinnstrålingen fortsatt er relativt god og er kombinert med et visst oppvarmingsbehov.

Bruk av solenergi som tilskudd til energiforsyningen har hatt forholdsvis liten utbredelse i Norge, men dette er i ferd med å endres. Både Innovasjon Norge og Enova har åpnet for støtteordninger innen solenergi, både for private og for næringslivet. Teknologien for solcelleanlegg er under stadig forbedring, og mest sannsynlig vil solcelleanlegg spille en stadig større rolle i fremtiden. Norsk solenergiforening arbeider for økt kunnskap om og økt bruk av solenergi.

Varmt vann med solenergi
Termisk energi

I likhet med solceller utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller produserer elektrisitet, varmer solpanelene opp vann. Solfangere sørger for å høyne temperaturen i varmtvannet slik at du slipper å bruke så mye annen energi på å varme vannet til ønsket temperatur.

solpaneler

Solpaneler tilpasset norske forhold

ETA Norge leverer solfangere fra en av de mest renommerte produsentene i Europa. Solfangerene er kjent for høy kvalitet, høy virkningsgrad og gode tekniske løsninger.Vi har valgt å satse på en østerisk produsent siden deres produkter er laget for, og testet under svært like klimatiske forhold som vi har her til lands med snø og is.

Et solfangeranlegg et ideelt tilbehør til enhver biovarmekjele. Det kan levere nok energi om sommeren og i overgangsperiodene. Jo bedre sjikting i akkumulatortanken, jo mer gratis energi kan man hente ned fra himmelen. Det sparer dermed både brensel og kjelen. Vi har to løsninger for integrasjon av solfangeranlegg mot kjelen. Den rimeligste løsningen er å koble solfangeranlegget til akkumulatortanken via en spiral. Den andre metoden er å koble solfangeranlegget til akkumulatortanken via en sjiktlademodul.

Solfangerspiral

Solfangerspiral er en varmeveksler som er innebygget i akkumulatortankens nedre halvdel. Når vannet er varmet opp i solfangeren pumpes det inn i spiralen og avgir varmen til vannet i akkumulatortanken. For at anlegget skal være effektivt skal det ha en solfangerflate på minst 1 m² per 100 liter vann.

Sjiktlademodul

Sjiktlademodul kan brukes sammen med alt fra små akkumulatortanker, til store solfangeranlegg og store akkumulatortanker. Den er spesielt egnet til å utnytte energien fra solfangeren optimalt. Sjiktlademodulen har to turtallsregulerte pumper og en platevarmeveksler. Den kobler seg automatisk til øvre eller nedre del av akkumulatortanken, ettersom hvor varmt vannet i solfangeren er. Hvis vannet fra solfangeren er varmt nok mates det inn i øvre del av akkumulatortanken. Hvis det er kaldere, mates det inn i tankens nedre del. Spesielt i kombinasjon med gulvvarmeanlegg og lavtemperatursradiatorer kan dette vannet være varmt nok, selv om det ikke holder mer enn 40 grader.

Bli din egen strømprodusent
Hvor billig er egentlig strømmen i Norge?

Sammenlignet med andre land i Europa har vi i Norge billig strøm. Strømmen er imidlertid ofte dyrere enn det mange tror. I følge Energirapporten var den virkelige strømprisen for husholdninger i 2. kvartal 2016 faktisk 88,4 øre per kWt med alt inkludert. For å være med på å redusere den klimafiendtlige energiproduksjonen rundt om i Europa og verden for øvrig, ønsker vi å benytte solen som en vesentlig energiprodusent for det norske markedet.

Solceller tilpasset norske forhold

ETA Norge har et bredt sortiment av solceller tilpasset det norske klimaet. Vi benytter produsenter i Østerrike hvor man har de samme klimatiske utfordringer med snø og is. Et solcelleanlegg får redusert virkningsgrad ettersom temperaturen øker. Høyeste virkningsgrad ligger på rundt - 5 ° C. Det betyr at de klimatiske forholde i Norge er svært gunstige for bruk av solceller.

Våre produkter

Vi forhandler ulike typer paneler på inntil 280 Wp på poly krystallinske og inntil 300 Wp på mono krystallinske moduler. Modulene kan leveres i forskjellig utførelse og farge, men mørk blå eller svart er det vanligste. Et solcelleanlegg settes sammen av flere paneler som ofte måler 1 x 1,7 meter. Hvert panel gir i overkant av 80 VDC likespenning. Panelene koples i serie. Ved større installasjoner kan man dele opp i flere sløyfer slik at man ikke får for høy spenning (max 1000 VDC).

Likespenningen fra solcellepanelene blir vekslerettet i en inverter. Inverteren omdanner spenningen fra likespenning til vekselspenning, som kan brukes på strømnettet. ETA Norge bruker invertere fra Fronius. Fronius er en av verdens ledende produsenter av sveiseinvertere, batteriladere, og vekselrettere til solcelleanlegg. Lagring av solstrøm er foreløpig ikke en gunstig affære, men Fronius jobber med nye, innovative løsninger. Se mer om dette på www.fronius.com eller på www.24hoursofsun.com For å oppnå best mulig effekt bør solcellene monteres på takflate som peker rett mot sør. Dersom det ikke er mulig, så kan man også benytte takflater som ligger sør/øst og sør/vest i en og samme installasjon. Dette er mulig siden Fonius inverterene vi benytter, har flere innganger som håndterer forskjellig spenning inn. Samtidig leverer den helt stabil vekselspenning ut på nettet.

Vi har festebraketter til alle typer tak og vegg, slik at ingen bygningskonstruksjon forhindrer montering av et solcelleanlegg.

Hvordan få god økonomi i ditt solcelleanlegg?

Enova har tilskuddsordninger for de som vil produsere elektrisk energi for å dekke eget elektrisitetsbehov via solenergi. Du kan få tilbake deler av utgiftene til installering av solcellepanel forutsatt at anlegget er tilkoblet elektrisitetsnettet gjennom en plusskundeavtale slik at du også kan levere strøm ut på nettet. Tilskuddsordningen kan du lese mer om på Enova sine nettsider.

Per i dag får man betalt under spotpris for den strømmen som man leverer, så det ikke mye å hente på dette. Hvis man derimot sørger for å bruke den strømmen man produserer, så blir det langt bedre økonomi i solcelleanlegget. I en privathusholdning gjøres ved at man passer på å bruke elektriske komponenter som oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel på dagtid når solcellene lager strøm. Man kan også sette inn et intelligent el. styresystem som tar med flere forbrukere og fordeler strøm i henhold til forbruk. Styresystemet vil eksempelvis prioritere strøm til varmtvannsberederen når solcellene produserer strøm.

solcelleanlegg

Til Toppen