ETA SH – komfortabelt og økonomisk med vedfyring 

  • Revolusjonerende utnyttelse av brenselet
  • Romtermostat som forteller når det er tid for å fyre
  • Automatisk tenning og enkel rengjøring
  • Sugende røykgassvifte
  • Styres online på internett

 

Enkel fyring med ETA vedkjele!

Vedkjelene fra ETA er svært brukervennlige, og setter fokus på at man skal gjøre vedfyringen så enkel som mulig. For å få til dette er det en del innovative løsninger man har funnet frem til. Ilegg, opptenning og feiing er som regel forbundet med ekstra arbeid. Vedkjelene fra ETA har stort vedkammer med inntil 225 liters volum. Det sørger for at man ikke trenger å legge i ved så ofte, så lenge akkumulatortanken er stor nok. Opptenningen skjer enten automatisk eller manuelt. Med automatisk tenning, kan du stille inn ønsket tidspunkt for opptenning. Når veden har brent ut stopper røykgassviften og ventilene for lufttilførsel stenger. Kjelen blir da tett, og selv en høy pipe med god trekk vil ikke kunne brenne ut brenslet og kjøle kjelen. Dette fører til at globedet holder seg i inntil 10 timer, og den totale virkningsgraden blir svært høy. Når man skal feie kjelen drar man i en spak som er montert på siden. Den feier turbolatorene.

Når døren på kjelen åpnes, starter røykgassvifta automatisk. Undertrykket øker og det sørger for at røyk og støv ikke kommer ut i rommet. Det store ilegget sørger for at man sjelden behøver mer enn ett innlegg per døgn. Når døren lukkes tar veden fyr på glørne fra forrige ilegg uten at opptenningsprosedyren utføres. Etter et par drag med feiespaken ved hvert ilegg sørger man for å holde kjelen ren. Produsert mengde av aske avhenger av kvaliteten på veden , men man kan forvente at det holder å tømme aske annenhver uke i høysesong og sjeldnere i lavlastsesong.

Akkumulatortanken forlenger tiden mellom hver fyring, både sommer og vinter

Siden en vedkjele har en forbrenning som ikke plutselig kan stanses, så kan det være vanskelig å regulere den tilfredsstillende i overgangssesongene hvis man ikke har en akkumulatortank. Akkumulatortanken lagrer overskytende energi og ETAs effektive styringssystem frigir energien til varmeanlegget etter behov. Den holder ikke bare varmen om natta og sørger for varme badegulv om morgenen. Den gir deg også tid til å spise frokost før du må fyre igjen. Om sommeren sørger den for å holde varmt tappevann i 3 til 4 dager. Med en tappevannsmodul som gir lav returtemperatur kan man kanskje ha tappevann i ei uke før det må fyres igjen.

Full oversikt

En rød lampe på romtermostaten i stua lyser når det er tid for å legge ved i kjelen igjen. Her stiller man også inn ønsket temperatur og bestemmer tidspunkt for høy eller lav romtemperatur dersom det er ønskelig. Skjermbildene på touchskjermen er selvforklarende og gir full oversikt over kjelens og varmeanleggets tilstand. Samtlige funksjoner kan også betjenes via internett over den innebygde kommunikasjonsplattformen meinETA.


Brosjyrer


Til Toppen