Plan- og korntørke med biovarme

EierHans Olaf Knatten
StedKnatten Nordre, Holmestrand
Kjele200 kW
BrenselFlis
Brenselsmater5,0 meter sirkelmater
Akkumulator2 x 2200 liter med tappevannsmodul

Hans Olaf Knatten varmer med sin 200 kW fliskjele opp plantørke og rullerende korntørke i tillegg til gårdens hovedhus. Kjelens integrerte regulering sørger for riktig temperatur på vannet som går gjennom tørkeregisteret for å sikre helt nøyaktig temperatur på tørkeluften.

Sirkelmateren ligger nedfelt og godt beskyttet, slik at man kan tippe eller skyve brenselet ned i brensellageret. Asken føres opp og ut til en utendørs askecontainer. All askehåndtering og tømming utføres maskinelt.

Til Toppen