• Fyringsanlegget med 70 kW kjele og akkumulatortank, siloskrue og brennerskrue. Langerud gård kjøpte ETA-kjele nr 200 i Norge.

Varmesalg i utleievirksomhet

EierLars Langerud Haga
StedLangerud gård, Hokksund
Kjele70 kW
BrenselFlis
Brenselsmater4,50 meter sirkelmater
Akkumulatortank1 650 liter

Energihistorie

Allerede på 70 tallet ble det bygd bolighus med vannbåren varme på Langerud gård. På den tiden var det naturlig å sette inn oljekjeler. Det var imidlertid ønskelig å benytte gårdens egne ressurser og det ble etter hvert gått over til å fyringsløsninger med ved og halm. Lars ønsket å lette arbeidet med brenselshåndteringen og begynte å se etter moderne energisentraler. Valget falt på en 70 kW fliskjele fra ETA Norge med helautomatisk drift og rengjøring, og et meget moderne styresystem.

Varmesalg og investeringsbidrag

De fleste bygningene på gården er blitt oppgradert til å kunne drive med utleie av verksted og lager. Innovasjon Norge har et bioenergiprogram som omhandler varmesalg. Man så at dette passet godt til den utleievirksomheten som drives på gården. Støtte fra Innovasjon Norge ga et godt økonomisk investeringsbidrag.
Våren 2015 startet Lars og faren arbeidet med å bygge et nytt flisfyringsanlegg med tilhørende flislager, og allerede i oktober samme år var det igangkjøring av fyringsanlegget. Det er lagt rundt 150 meter nye fjernvarmerør som distribuerer varme til 1000 m² utleielokaler til verksted og lager, samt hovedhus og kårhus. All varme selges til leietakere.

Brenselshåndtering

Lars har etablert en særdeles god logistikkløsning rundt brenselshåndtering. Tømmeret legges til tørk rett utenfor flislageret. Med innleid flishugger blåser han hele flislageret på 200 m³ fullt. Dette tilsvarer store deler av årsforbruket. Etterhvert som flissiloen går tom, skyfler han mer flis fra lageret og inn i flissiloen. Det er satt inn et brannsikkert glass mellom flissilo og fyrrom som gjør ytre inspeksjon av brenselsnivå svært enkelt. Det er et utleid lager vegg i vegg med fyrrommet hvor det er lagt gulvvarme. Kjelens styringssystem regulerer både romtemperatur og turtemperatur på gulvvarmen i dette lageret. Siden varmereguleringen er koblet til kjelen, kan kunden regulere varmen opp og ned ved hjelp av SMS eller internett.

Tegninger

Tegninger-Lars-Kristoffer-Haga-1

Til Toppen