Gårdsvarmeanlegg i Lom

EierHallvard Helland
StedFuruheim gard, Lom
Kjele50 kW
BrenselFlis
Brenselsmater4,0 meter sirkelmater
Akkumulatortank1 100 liter

På garden Furuheim som ligger i Lia øst for Lom sentrum bor Hallvard Helland. Han er utdannet skogbrukskandidat og driver Helland Skogdrift. Helland er glødende opptatt av å utnytte gårdens ressurser på best mulig måte. «Et gårdsvarmeanlegg utnytter gårdens ressurser bedre, samtidig som anlegget også kan bidra positivt til gårdens økonomi,» sier Helland.

På gården driver de med gardsferie og utleie av «Gustavstugu», som er kunstneren Gustav Wentzel sitt tidligere bosted. Med sitt 50 kW flisfyringsanlegg har Helland siden 2011 varmet opp Gustavstugu, i tillegg til verksted og eget bolighus. I Gustavstugu og i hovedhus er det satt inn slavetanker som lades ved hjelp av innebygde styresystemer på ETA kjelen. Det er valgt en nedgravd siloløsning som gir stor fleksibilitet i forhold til fyllinger. Siden Helland jobber i skogen og har egen flishugger, blåser han flis direkte inn i siloen ved hugging på stedet.

Hallvard Helland er daglig leder og medeier i Lom Biovarme AS, som har valgt en løsning med 2 x 500 kW fliskjele + biooljekjele til varmesalg i Lom sentrum.

Til Toppen