• Fyrrommet var i utgangspunktet tiltenkt en vedkjele, men etter noen justeringer fikk vi plassert en fliskjele og fikk et fint fyrrom.

Et typisk gårdsvarmeanlegg

EierRune Anders Randen
StedHeidal
Kjele70 kW
BrenselFlis
Brenselsmater3,5 meter sirkelmater
Akkumulator1650 liter med tappevannsmodul

Rune Randen i Heidal investerte i 2013 i en 70 kW fliskjele som varmer opp hovedhus, kårhus, fjøs og verksted med oppholdsrom.

Det er til sammen 3 slavetanker med tappevannsspiral i husene og i fjøset. Slavetankene styres av laddomater som sørger for at det ikke går vann inn i fjernvarmerørene når det ikke er varmebehov. Dette gjøres for å redusere varmetap i rørgaten. ETA-kjelens integrerte reguleringssystem sørger for varmt tappevann i verksted. Gulvvarmen i verkstedet reguleres også av kjelestyringen – det vil si at ikke bare kjelen, men også varme i verkstedet kan reguleres og overvåkes via internett.

Fyrrommet var i utgangspunktet tiltenkt en vedkjele, men med ETA sitt fleksible system og noen justeringer fikk man fint plassert en fliskjele og fikk et fint fyrrom.

Til Toppen