• Den første av to 500 kW fliskjeler, med biokjele i bakgrunnen

«Itte akkurat urbant»,
men veldig mange m² med miljøvennlig oppvarming

EierKvisle utviklingspark AS
StedArneberg i Solør
Kjele
Solfangere
500 kW
36 m² flate solpaneler på vegg
BrenselFlis
Brenselsmater2 x 6,0 meters sirkelmatere med lenkearm
Akkumulatortank10 000 liter

Kvisle Utviklingspark

Kvisle Utviklingspark ligger «itte akkurat urbant» til, men har som ambisjon å utvikle et kraftsenter ved å samle leietakere som deler kompetanse og kunnskap over hele 13 500 kvm med industri-, lager- og kontorlokaler. Kvisle Utviklingspark har i dag 6 leietakere hvor blant annet Kvisle lager & logistikk er i ferd med å utvikle seg til et av Norges største innen nettbutikk, lager, pakking og distribusjonstjenester. 13500 m² lokaler og 50 mål tomt som også inneholder en ærverdig herregårdsbygning fra 1839 setter et historisk sus over stedet.

Fliskjele og solpaneler

Nye eiere overtok bygget i 2015 og ønsket en miljøvennlig oppvarming. Kvisle Utviklingspark valgte å sette opp en fliskjele på 500 kW, samt 36 m² med solpaneler. Biokjelens styringssystem sørger for optimal ladning av akkumulatortanken. Dette gjøres via kjelepumpe og styrt shunt, samt solfangerne. ETA Norge bruker solfangere fra den Østeriske produsenten TiSUN. De har svært høy kvalitet og er den eneste produsenten som helsveiser kopperrørene til absorberplaten, også i buene. Glassene på solfangerne har prismeformede undersider. Man får da vinklet solinnstrålingen godt mot absorberplaten, selv om man ikke har optimal vinkel mot sola. Dette sørger for maks overføringskapasitet fra solen til vannet. Solfangerne er montert på vegg. Man sikrer da at snø dekker til overflatene. I tillegg vil man få bedre vinkel mot solen i vinterhalvåret.

Brenselstransport

Brenselstransporten til fliskjelen besørges av to sirkelmatere på 6 meter som ligger i nedgravd silo. Fra sirkelmaterne er det en stigeskrue som går til en fordelingsboks. Denne fordelingsboksen er klargjort for å koble på enda en 500 kW fliskjele, hvis endring i bruken av lokalene krever ytterligere oppvarming.

Energimålere

Det er montert tre energimålere i fyrrommet. En måler er montert direkte på kjelen og viser den aktuelle effekt kjelen leverer til enhver tid. Den andre måleren er montert ut på varmeanlegget, etter tank og shunt. Denne måler til enhver tid det aktuelle varmeuttaket. Den siste måleren er montert i solfangerkretsen og viser hvor mye energi solfangerene gir. Alle målerene er koplet til kjelens styresystem og kan leses av via internett.

Full kontroll

Fyringsanlegget er koblet til internett slik som de fleste av våre nye anlegg nå er. Da kan lokaleserviceteknikere og ETA fabrikken i Østerrike logge seg inn å få tilgang til styresystemet dersom det skulle være behov for det.

Tegninger

kvisle_utviklingspark

Til Toppen