Enovatilskuddet

Enova hjelper deg med å ta energismarte valg som er gode å leve med. Du kan få økonomisk støtte og råd til å velge grønne, fremtidsrettede løsninger.

Private

Enova hjelper deg i gang med energitiltakene

Nå har alle rett til å få tilbake penger for en rekke energitiltak i boligen. Enova støtter deg som vil gjøre boligen din enda bedre å leve i, og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Gjennom Enovatilskuddet har du rett til å få tilbake deler av utgiftene når du investerer i en rekke energismarte løsninger i boligen din.

Eksempler på støtteprogrammer som kan være aktuelle ut fra ETA Norge sine produkter:

Biokjele

Et støtteprogram for alle som har en primærbolig i Norge, med et vannbårent varmeanlegg. Du kan få tilbake inntil kr 10.000 for installert biokjele. Om du monterer et vannbårent system i tillegg kan du få kr 10.000 også for dette.

Akkumulatortank

Fordelen med en akkumulatortank er at den kan bidra til en jevnere energibelastning. Det er nærliggende å anta at strømprisene fremover vil påvirkes av når på døgnet du bruker strømmen. I tillegg til tilskudd til biokjele kan du få inntil kr 5.000 i støtte ved installering av akkumulatortank.

Fjerning av oljefyr- og oljetank

I tillegg til tilskudd til biokjele kan du ved fjerning av oljekjele og tank i kombinasjon med investering i biokjelen, øke maksimalt beløp med ytterligere 10 000 kr.

Solfangeranlegg

Et solfangeranlegg henter gratis varme fra sola og varmer opp vannet slik at du slipper å bruke så mye annen energi på å varme vannet til ønsket temperatur. Du kan få inntil kr 10.000 i støtte når du installerer et solfangeranlegg.

Solcelleanlegg

El-produksjon er bruk av fornybare energikilder til produksjon av elektrisk energi for å dekke eget elektrisitetsbehov. Du kan få tilbake inntil kr 28.750 når du begynner å produsere din egen strøm. Du kan også få støtte til el-produksjon til din fritidsbolig.

Næring

Skap varige verdier

Ta energismarte valg når du skal utvikle eksisterende eiendom eller bygge nytt. Du kan skape varige verdier gjennom lavere energikostnader, forbedret omdømme og økt konkurransekraft. Enova har valgt å organisere sitt finansielle tilbud til virksomheter gjennom ulike støtteprogrammer.

Eksempler på støtteprogrammer som kan være aktuelle ut ifra ETA Norge sine produkter:

Støtte til eksisterende bygg

Fysiske tiltak som reduserer energibruken, og omlegging til fornybare energikilder

Støtte til energieffektive nybygg

For utbyggere som ønsker å strekke seg lenger enn gjeldende teknisk forskrift på energiområdet.

Støtte til varmesentraler

Installasjon av varmesentral til bygningsoppvarming eller produksjonsformål

Program fjernvarme og fjernkjøling

For alle de som vil produsere og distribuere fjernvarme fra fornybare kilder.

 

Ta kontakt med en rådgiver i Enova eller les mer om Enovatilskuddet på enova.no.

Til Toppen