Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologi i landbruket

Har du planer om å bygge varmeanlegg eller produsere flis til produksjon av fornybar energi? Innovasjon Norge ønsker å stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme. I tillegg til å gi økt verdiskapning legges det vekt på de ringvirkninger og den kompetanse effekten programmet kan bidra til. Innovasjon Norge gir tilskudd til investeringer, utredninger og kompetansetiltak.

Det kan gis tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån til bl.a følgende satsningsområder:

innovasjon-norge

For utfyllende informasjon om retningslinjene, ta kontakt med din lokale kunderådgiver hos Innovasjon Norge eller les mer om Bioenergiprogammet på innovasjonnorge.no.

Brosjyrer


Til Toppen