Biotour 04.11.16

Vi har tidligere hatt stor suksess med våre guidede bussturer med visning av flisfyringsanlegg. Vi arrangerer fagdag med visningstur av flisfyringsanlegg den 04.11.16. Vi møtes i Hokksund på formiddagen og tar en busstur i Eikerbygdene, mot Kongsberg og Drammensområdet for å få en guidet visning av forskjellige flisfyringsanlegg i regionen. Dette er en fin mulighet for deg som har planer om å anskaffe et flisfyringsanlegg og ønsker å se nærmere på ulike løsninger.

endelig-annonse-program

Mange ulike løsninger

Kjelene som vises frem er fra 50 – 200 kW og vi ser på ulike løsninger på hvordan et varmeanlegg kan bygges opp. Varmedistribusjon og tekniske detaljer på kjeler, samt innmatingssystem er viktige ting å sette seg inn i. Dagen gir rikelig muligheter til dette. Når man planlegger å bruke flis som brensel, er det viktig at man finner gode alternativer rundt logistikken. Vi ser også på ulike alternativer i forhold til brenselshåndtering. Vi regner også med å få demonstrert flishugging.

Finansiering og støtteordninger

Innovasjon Norge spiller ofte en viktig rolle i finansieringen, med sine gode støtteordninger. De vil være representert, og gi en presentasjon på hvilke støtteordninger som finnes og hvordan man kan benytte seg av disse. Det vil også bli informasjon rundt andre type støtteordninger.

Sosial oppsummering

På ettermiddagen samles vi for en matbit og oppsummering. Der blir det mulighet for nærmere drøftinger og andre temaer som måtte være av interesse.

Meld din interesse

Hvis du er interessert i å være med oss denne dagen, så ta kontakt med Linda på tlf 91131728 eller linda@etanorge.no, så sender vi deg endelig program når dette er klart.

Til Toppen