Økte tilskuddsrammer for gårdsvarmeanlegg

Innovasjon Norge har økt maksimalt tilskuddsbeløp for gårdsvarmeanlegg fra kr 400 000 til kr 1 000 000. Utover økningen er det gjort noen kosmetiske endringer i retningslinjene i tillegg til at søkeveileder i wordformat og faktaark for de ulike støtteordningene er lastet opp.

Ellers vises det til en interessant mastergradsoppgaveve om varmesalgsanlegg, som inneholder gode argumenter for biovarme. Det vises blant annet til at den årlige verdiskapningen er på kr 410 000 per GWh.

Innovasjon Norges oppdaterte nettsider.

Messer og demoer 2016

Vi skal delta på flere messer og fagdager i høst!

Vi er blant annet å finne følgende steder:

  • Horva: Nordnorsk landbruksutstillign i Sandnessjøen, helgen 2. – 4. september
  • Dyrsku’n:  Seljord, helgen 10. -11.  september
  • Hurdagene: Norges ledende fagmesse for skogbruk, 16. – 17. september
  • Leinstrand: Høstdag på Skjetlein 18. september
  • NM i gjeterhund: Lier, helgen 7. – 9. oktober
  • Agrovisjon, Stavanger Forum, helgen 28. – 30. oktober
  • Biotour med ETA i nedre Buskerud: 4. november, se egen sak

Alle steder har vi med vår mobile messehenger med komplett 70 kW flisfyringsanlegg. Dere får se hvor robuste ETA-kjelene er ved at vi på demo viser hvordan fyringsanlegget tåler grov, ujevn flis med stikker. Du får også se banebrytende teknologi for røykgassgjenvinning!

Ny messehenger

messhenger
Vi har fått oss ny demohenger med komplett fyringsanlegg som vi gleder oss til å ta med rundt om i landet på forskjellige messer utover høsten.

Vi gir deg en god demonstrasjon av hvordan flisfyring fungerer og hvilke type brensel som kan benyttes. Du får se hvor robuste ETA-kjelene er, blant annet ved at de tåler grov, ujevn flis med stikker. Kjelen som sitter i demohengeren er selvfølgelig av nyeste sort, som har banebrytende teknologi for røykgassgjenvinning.

Følg Flisfyring.no på facebook!

facebook_icon_footer_orange

Vi har kommet oss på facebook – og dermed fått en ny kanal for lett å nå ut med nyheter til de som er interessert i bioenergi, flisfyring, solpaneler og solceller!

Lik siden vår, som heter flisfyring.no, og du vil få innleggene våre inn i newsfeeden din.

Til Toppen