ETA 20 - 200 kW

Bedre økonomi og raskere inntjeningstid

ETA fabrikken har utviklet kjelene med tanke på at de alltid skal kjøres mot akkumulatortank. Det betyr at man i praksis ikke slår av kjelene, heller ikke på sommeren eller når det er lite varmeforbruk.  Selve forbrenningen reguleres trinnløst mellom kjelens maks- og minimumseffekt. For å opprettholde optimal forbrenning også når forbruket er lavt reguleres kjelen til å lade tanken optimalt, for så å avbryte forbrenningen når tanken er varm. Man slipper da opphoping av sot i kjele, røykrør og pipe som lett skjer med pausefyring. Brenselet brenner helt ut og spjeld for primær- og sekundærluft lukkes. Disse blir helt tette og slipper ikke gjennom luft slik at kjelen kjøles unødvendig. Kjeler som ivaretar helårsdrift gir bedre økonomi og raskere inntjeningstid enn kjeler som kun er i drift i vinterhalvåret.

fliskjele

Høy driftssikkerhet

ETA-kjelenes innmatingssystem skiller seg særlig ut som meget driftssikkert, selv med vanskelig brensel som ligger utenfor tillatt størrelsesområde. Automatisk reversering av samtlige skruer (også siloskrue), cellesluse med ett kammer og et meget detaljrikt nedløp for brenslet fra siloskruen og ned i celleslusen, er viktige detaljer som hjelper kunden til færre driftsstopp selv om brenslet er av dårlig kvalitet.

Kjelen er bygget med sugende røykgassvifte som sørger for kontinuerlig undertrykk. Luften blir sugd inn i kjelen via elektroniske regulerte spjeld istedenfor vifter som presser luft inn. Man er da ikke avhengig god pipetrekk for å sikre kjelen sikker og riktig forbrenning. Røykgassviften er elektronisk hastighetsregulert i henhold til kjelens drift. Dette systemet sørger for et meget lavt strømforbruk. Kjeler med sugende røygassvifter gir også betydelig mer renslighet, siden luft, støv, askerester og røyk blir sugd inn i kjelen når man åpner en ovnsdør eller når man tømmer aske.

Automatisk innstilling til forskjellig brensel

Både innmatingssystemet og kjelen er tilpasset hverandre i robust utførelse for sikker håndtering av de fleste typer brensel. Kjelen har en stor spennvidde i forhold til vanninnhold på brenslet. Uten å gjøre endringer kan brenslet være på mellom 15 – 40 % vanninnhold. Lambdasonden er også en stor bidragsyter til at store variasjoner i brenselet ikke er noe problem. Den ene dagen kan man bruke flis direkte hugget fra skogen. Den neste dag kan man benytte tørt avfall fra den lokale møbelfabrikken, eller briketter med svært høyt energiinnhold.

Enkel regulering av avansert anlegg

Styresystemet på ETA kjelene er visuelt fremstilt med en touchskjerm. Med logiske, selvforklarende symboler er anlegget meget enkelt å betjene. Systemet kan reguleres og overvåkes uansett hvor du befinner deg. Den samme touchskjermen som du har på kjelen din kan man også få tilgang til via nettbrett, telefon eller PC.

Alle installasjoner blir prosjektert og tegnet på forhånd, slik at det ikke er spesialtilpassinger som må gjøres ved montering.

 

plakat-trykkopplosining

ETA 333 - 2000 kW

Robuste industrikjeler

ETA sine VR-kjeler er store og robuste industrikjeler. Disse er prinsipielt bygd opp på samme måte som de mindre fliskjelene, med unntak av forbrenningsristen. Der kjeler opp til 200 kW har vipperist, benyttes en horisontal trapperist på alle VR-kjeler. Lengden på rista gjør at den tåler variasjoner i brenslet godt. Dersom man har brensel som er svært tørt eller har svært høy brennverdi, så er det en vifte til røykgasstilbakeføring. Denne sørger for å holde temperatur i forbrenningskammeret på riktig nivå. VR kjelene har også stående røykrør og i tillegg to integrerte multisykloner for røykgassrengjøring.

Større varmeanlegg til industri, næringslokaler eller varmesentraler

Vi har stor suksess med kaskadekopling av flere kjeler. Det største anlegget vi kan levere er på 3MW med 6 kjeler i kaskade. Dette er spesielt egnet der hvor man har svært store svingninger på effektuttak. Det vanligste er 2 – 4 kjeler i kaskade som utgjør opp til 2 MW. Dette gis i de fleste tilfeller et svært fleksibelt anlegg som man ikke trenger å slå av selv om effektuttaket er lavt.

333-500-kw-accordion

Bedre økonomi og raskere inntjeningstid

ETA fabrikken har utviklet kjelene med tanke på at de alltid skal kjøres mot akkumulatortank. Det betyr at man i praksis ikke slår av kjelene, heller ikke på sommeren eller når det er lite varmeforbruk.  Selve forbrenningen reguleres trinnløst mellom kjelens maks- og minimumseffekt. For å opprettholde optimal forbrenning også når forbruket er lavt reguleres kjelen til å lade tanken optimalt, for så å avbryte forbrenningen når tanken er varm. Man slipper da opphoping av sot i kjele, røykrør og pipe som lett skjer med pausefyring. Brenselet brenner helt ut og spjeld for primær- og sekundærluft lukkes. Disse blir helt tette og slipper ikke gjennom luft slik at kjelen kjøles unødvendig. Kjeler som ivaretar helårsdrift gir bedre økonomi og raskere inntjeningstid enn kjeler som kun er i drift i vinterhalvåret.

Høy driftssikkerhet

ETA-kjelenes innmatingssystem skiller seg særlig ut som meget driftssikkert, selv med vanskelig brensel som ligger utenfor tillatt størrelsesområde. Automatisk reversering av samtlige skruer (også siloskrue), cellesluse med ett kammer og et meget detaljrikt nedløp for brenslet fra siloskruen og ned i celleslusen, er viktige detaljer som hjelper kunden til færre driftsstopp selv om brenslet er av dårlig kvalitet.

Hydrauliske skrapegulv leveres også dersom dette er ønskelig. Dersom man har høydeforskjell så finnes det transportskruer som kan transportere både flis og aske opp aktuelle etasjer. Systemene har pakninger i alle skjøter og luker som sikrer at det blir støvtett.

Kjelen er bygget med sugende røykgassvifte som sørger for kontinuerlig undertrykk. Luften blir sugd inn i kjelen via elektroniske regulerte spjeld istedenfor vifter som presser luft inn. Man er da ikke avhengig god pipetrekk for å sikre kjelen sikker og riktig forbrenning. Røykgassviften er elektronisk hastighetsregulert i henhold til kjelens drift. Dette systemet sørger for et meget lavt strømforbruk. Kjeler med sugende røygassvifter gir også betydelig mer renslighet, siden luft, støv, askerester og røyk blir sugd inn i kjelen når man åpner en ovnsdør eller når man tømmer aske.

Automatisk innstilling til forskjellig brensel

Både innmatingssystemet og kjelen er tilpasset hverandre i robust utførelse for sikker håndtering av de fleste typer brensel. Kjelen har en stor spennvidde i forhold til vanninnhold på brenslet. Uten å gjøre endringer kan brenslet være på mellom 15 – 40 % vanninnhold. Lambdasonden er også en stor bidragsyter til at store variasjoner i brenselet ikke er noe problem. Den ene dagen kan man bruke flis direkte hugget fra skogen. Den neste dag kan man benytte tørt avfall fra den lokale møbelfabrikken, eller briketter med svært høyt energiinnhold.

Enkel regulering av avansert anlegg

Styresystemet på ETA kjelene er visuelt fremstilt med en touchskjerm. Med logiske, selvforklarende symboler er anlegget meget enkelt å betjene. Systemet kan reguleres og overvåkes uansett hvor du befinner deg. Den samme touchskjermen som du har på kjelen din kan man også få tilgang til via nettbrett, telefon eller PC.

Alle installasjoner blir prosjektert og tegnet på forhånd, slik at det ikke er spesialtilpassinger som må gjøres ved montering.

 

fliskjele-333-500-kw_2

ETA sin patenterte cellesluse

Patentert cellesluse - 100 % sikker mot tilbakebrann

cellslussETA har utviklet et system med en ett-kammers, lufttett cellesluse som setter ny standard for sikkerhet. Etter lanseringen av denne celleslusen fikk man en ny tidsregning som gikk på før og etter den sikre celleslusen til ETA. Mange har prøvd å lage kopier i etterkant fordi man ser at dette er den absolutt beste måten å sikre seg mot både tilbakebrann og stikkeklipping i samme enhet.

I motsetning til de vanligste celleslusene, er denne konstruert slik at det ikke er mulig å oppnå direkte kontakt med brenselet i siloskruen og brenneren, ved at man har betydelig større tetteflater som hindrer trekk. Heller ikke brennbare gasser trenger gjennom celleslusen, noe som hindrer all mulighet for tilbakebrann.

Celleslusen er konstruert til å håndtere fliskvalitet opp til og med G50 størrelse. Stikker og større flisbiter blir kuttet når celleslusen roterer. På celleslusen er det montert et herdet knivblad som enkelt kan skiftes. Utformingen av celleslusen gjør at man trenger svært liten kraft til å drive den. Slusen gir deg optimal driftssikkerhet ved bruk av dårlig flis, i tillegg til at den har lavt strømforbruk. Den roterer ikke kontinuerlig, men kun etter behov.

Enkel fjernstyring

Fjernstyring fra hvor som helst i verden

ETA sine fliskjeler kan fjernstyres fra en hvilken som helst enhet koblet til internett. Den kan styres fra i Pad i sofaen, fra telefonen på stranda eller fra PC på jobben. En kjele som trenger tilsyn bare et par ganger i året kan nesten være lett å glemme. Men trenger den din hjelp til f.eks. å tømme asken, sender den deg en e-post eller SMS.

eta-pa_net

Hvis det skulle oppstå en feil på kjelen, kan din lokale servicetekniker logge seg på og få nyttig informasjon. Dersom man får feilmeldingen eller informasjon fra systemet, kan problemet ofte løses eller at man får riktig informasjon via fjernstyringen. Hvis det er behov for utrykning kan jobben planlegges og nødvendige deler medbringes. Det er du som kunde som bestemmer hvem som skal ha tilgang til din kjele. Det kan for eksempel være ETA Norge som leverandør, den lokale montøren, serviceteamet på fabrikken i Østerrike eller svigersønnen. Alle funksjoner på skjermen kan også utføres via internett.

Videoer

 

Levanger Rør as - ETA - Flisfyringsanlegg 200 KWETA - Flisfyringsanlegg 200 KW
Det mest driftsikre bioenergianlegget på markedet. Gir miljøvennlig varme til boliger, landbruk og industri.
Publicerat av Levanger Rør as den 12 maj 2015


Brosjyrer


Til Toppen