Flistørke test

Bla bla bla

Test1

Gårdsvarmeanlegg til næringsformål

Ordningen gjelder varmeanlegg bygd på landbrukseiendom. Ordningen gjelder landbrukseiendommer som er registrert med en avgiftspliktig omsetning på over kr 50&nbsp000 pr år. Ordningen gjelder også på landbrukseiendommer der varmebehovet har økt som følge av omlegging av produksjonen, og som har behov for utskifting av eksisterende fyrkjel.

Test2

Gårdsvarmeanlegg til boligeiendom på gårdsbruk

Ordningen gis til eier av landbrukseiendom jfr. ovenstående definisjon. Fyrrom regnes som del av varmeanlegg. Solvarmeanlegg kan inngå, når dette kobles sammen med varmeanlegget.

Til Toppen