Enovatilskuddet

Enova hjelper deg med å ta energismarte valg som er gode å leve med. Du kan få økonomisk støtte og råd til å velge grønne, fremtidsrettede løsninger.

Private

Enova hjelper deg i gang med energitiltakene

Nå har alle rett til å få tilbake penger for en rekke energitiltak i boligen. Enova støtter deg som vil gjøre boligen din enda bedre å leve i, og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Gjennom Enovatilskuddet har du rett til å få tilbake deler av utgiftene når du investerer i en rekke energismarte løsninger i boligen din.

Eksempler på støtteprogrammer som kan være aktuelle ut fra ETA Norge sine produkter:

Tilskudd til biokjele

Et støtteprogram for alle som har en primærbolig i Norge, med et vannbårent varmeanlegg. Du kan få tilbake 25 % av dokumentert totalkostnad, begrenset til maksimalt 25 000 kr for en biokjele.

Fjerning av oljekjele

I tillegg til tilskudd til biokjele kan du ved fjerning av oljekjele og tank i kombinasjon med investering i biokjelen, øke maksimalt beløp med ytterligere 10 000 kr.

Solfangeranlegg

Et solfangeranlegg henter gratis varme fra sola og varmer opp vannet slik at du slipper å bruke så mye annen energi på å varme vannet til ønsket temperatur. Du kan få tilbake 25% av dokumentert totalkostnad, begrenset til maksimalt 15 000 kr.

Solcelleanlegg

El-produksjon er bruk av fornybare energikilder til produksjon av elektrisk energi for å dekke eget elektrisitetsbehov. Du kan få tilbake 35 % av dokumentert totalkostnad, begrenset til maksimalt 10 000 kr, pluss 1250 kr per kW installert effekt opp til 15 kW. Det er en forutsetning at produksjonsanlegget er tilkoblet elektrisitetsnettet gjennom en plusskundeavtale.

Installere et varmestyringssystem

Du kan også kombinere en biokjele eller et solcelleanlegg med andre energitiltak som gir rett til å få tilbake deler av utgiftene. Dette kan for eksempel være å installere et varmestyringssystem som vil sørge for effektiv energibruk i boligen din.

Næring

Skap varige verdier

Ta energismarte valg når du skal utvikle eksisterende eiendom eller bygge nytt. Du kan skape varige verdier gjennom lavere energikostnader, forbedret omdømme og økt konkurransekraft. Enova har valgt å organisere sitt finansielle tilbud til virksomheter gjennom ulike støtteprogrammer.

Eksempler på støtteprogrammer som kan være aktuelle ut ifra ETA Norge sine produkter:

Støtte til eksisterende bygg

Fysiske tiltak som reduserer energibruken, og omlegging til fornybare energikilder

Støtte til energieffektive nybygg

For utbyggere som ønsker å strekke seg lenger enn gjeldende teknisk forskrift på energiområdet.

Støtte til varmesentraler

Installasjon av varmesentral til bygningsoppvarming eller produksjonsformål

Program fjernvarme

For alle de som vil produsere og distribuere fjernvarme fra fornybare kilder.

Ta kontakt med en rådgiver i Enova eller les mer om Enovatilskuddet på enova.no.

Til Toppen