Forhandler av Volter

Fra flis til strøm med gassifisering

Mange har forsøkt å lage gassifiseringsenheter uten det helt store hellet. Selve prinsippet er relativt enkelt, men når man skal sette dette i kommersiell produksjon, er det en del krav og tekniske utfordringer som man støter på. Volter en produsent av småskala CHP-enheter (Combined Heat and Power) som har fått dette til. Volter har utviklet en kompakt enhet som produserer strøm og termisk varme. Denne CHP-enheten har blitt svært populær og leveres over hele verden. ETA Norge er den norske importøren av Volter.

Selve CHP-maskinen fra Volter fungerer slik at  flis blir varmet opp til en meget høy temperatur uten å tilføre tilstrekkelig oksygen for fullstendig forbrenning. Man vil da få en energirik gass (syntesegass) som senere kan benyttes til energiformål. Gassen blir kjølt ned og renset gjennom filtre, for så å sendes til en forbrenningsmotor. Motoren er koplet direkte på en el-motor/generator. Generatoren blir drevet av forbrenningsmotoren og avgir opp mot 40 kW 400 VAC. CHP installasjonen leverer ca 100 kW termisk varme. Det er det samme som varmt vann på 80 – 85 grader eller ca 40 kW strøm.  Power uniten har en fordelingsveklser som fordeler strøm internt eller ut på nett. Energimåleren leser av avgitt effekt strøm og avgitt effekt varme og kan avleses via internett. Volter er en komplett enhet som er ferdig montert og testet på fabrikk. Det vil si at monteringstiden av selve enheten ute på byggeplass er forholdsvis kort.

teknologia

Du kan lese mer på Volter sine hjemmesider.

Pilotprosjekt med svært høye miljøambisjoner

ETA Norge er stolte av å være leverandør av en Volter CHP installasjon til Campus Evenstad. Nybygget på Evenstad er et pilotprosjekt med svært høye miljøambisjoner. Bygget skal regnes som et nullutslippsbygg når det gjelder utslipp av klimagasser fra konstruksjonsprosess, drift og materialer. Det betyr at klimagassutslipp fra konstruksjonsprosess, drift og materialer skal kompenseres gjennom produksjon av lokal, fornybar energi. Et bygg med tilsvarende høy miljøambisjon er ikke bygd i Norge eller Europa enda. Du lese mer om dette på Statsbygg sine hjemmesider.

volter_ruotsi

Til Toppen