Tilpasset service er en selvfølge

servicebil

For å sikre våre anlegg stabil drift og maksimal energiutnyttelse anbefaler vi alle våre kunder og tegne seg på serviceavtaler. På en standard service går man gjennom en detaljert sjekkliste som er utarbeidet av fabrikken. Vi utfører alle nødvendige rengjøringer, kontrollerer anlegget og sørger for at slitasjedeler byttes ut slik at mulige fremtidige feil lukes ut. Våre serviceteknikere er på årlige oppdateringskurs på ETA-fabrikken i Østerrike og er godt forberedt til å utføre den beste servicen for ditt anlegg.

Til Toppen