• 90 kW fliskjele til venstre. 200 kW fliskjele til høyre. Begge kjelene får brensel fra samme sirkelmateren.

Gode alarmløsninger og patentert cellesluse

Referanse
Eier
Lars Erik Winge
Tone Winge har overtatt gården
StedSande
Kjeler200 + 90 kW
BrenselFlis
Brenselsmater4,50 meter med lenkarm
Akkumulatortank2 x 2 200 liter med tappevannsmodul

Lang erfaring og god planlegging

I 2013 satte Lars Erik Winge opp et nytt kyllingfjøs på 1000 m² som produserer rundt 140 000 slaktekyllinger årlig. Det nye bygget ble planlagt med bakgrunn i lang erfaring med flisfyring og godt gjennomtenkt logistikk. Valget på ETA sin flisfyringskjele ble blant annet gjort på grunn av gode alarmløsninger og ikke minst den patenterte celleslusen som er 100 % sikker mot tilbakebrann. Celleslusen er konstruert slik at det ikke er mulig å oppnå direkte kontakt med brenselet i siloskruen og brenneren. Heller ikke brennbare gasser trenger gjennom celleslusen. Denne er standart på alle ETA sine kjeler.

Fordelene med to kjeler

Winge har to fliskjeler, en på 90 kW og en på 200 kW. Fyringsanleggets styringssystem er satt opp slik at den minste kjelen starter først, mens den store starter ved behov for ytterligere oppvarming. Med to kjeler har man en backupløsning dersom det skulle inntreffe problemer med en av kjelene, samt at man kan kjøre fyringsanlegget selv når det utføres servicer. I tillegg til kyllingfjøs distribueres det også varme til verksted, plantørke, korntørke og to bolighus. Hovedpumpen i fyrrommet sørger for distribusjon til alle forbrukerne i hele rørnettet. Fyringskjelene varmer opp to 2200 liters akkumulatortanker. Ved siden av akkumulatortankene er det montert en tappevannsmodul som består av en spesiell plateveksler som monteres på eller ved siden av akkumulatortanken. Denne bruker varmtvannet fra akkumulatortanken til å produsere varmt vann akkurat når du trenger det og tilgangen er ubegrenset.

Flislager

Flislageret har åpning på alle sider for full fleksibilitet med hensyn til flislogistikken. Det kan blåses flis rett inn i siloen fra fliskutter på stedet. Samtidig kan leverandører tippe rett inn i siloen, da bakkeplan er hevet på siden av bygget. I flislageret er det montert en kjørbar tørkerist hvor lufta kommer inn ved hjelp av en sentrifugalvifte. Det er mulig å tørke flis i 3-4 meters høyde og total kapasitet er på ca 500 m3. Dette er en kombitørke som også kan brukes til å tørke korn, høy eller ved. Flislageret har en stor port som gjør at man kan kjøre inn med traktor og dytte flis inn mot selve siloskruen. Man kan fra samme side tippe ferdigtørket flis direkte ned i innmateren.

Se for øvrig artikkel med bilder fra Winge som stod i Fjørfe nr 6 i 2014:

fjoerfe-nr-6-i-2014-1

Tegninger

tegning-winge_referens

Til Toppen