• Fyrrommet under bygging og enda ikke tilkoblet. Hovedpumpa til høyre i bildet

Varmesalg til Lidar skule

EierØystre Slidre Biovarme AS
StedLidar skule, Skammestein ved Beitostølen
Kjele130 kW
BrenselFlis
Brenselsmater2,50 meter sirkelmater
Akkumulatortank2 200 liter

Bioenergiprogrammet

Da det ble bygd ny barneskole på Skammestein i 2011 falt valget på en fyringsløsning med en 130 kW fliskjele som forsyner hele skolen med vannbåren varme. Fyringsanlegget eies og blir driftet av Øystre Slidre Biovarme AS. Dette er et lokalt varmeselskap som har kjøpt anlegget og har inngått avtale med Øystre Slidre kommune om varmesalg.  Prosjektet har fått tilskudd fra bioenergiprogrammet til Innovasjon Norge som har et eget program for «Anlegg til varmesalg». Tilskuddet var et viktig bidrag til å kunne realisere prosjektet. Øystre Slidre Biovarme AS eies og driftes av lokale gårdbrukere som holder til mellom Beitostølen og Fagernes. Det samme selskapet har også valgt en ETA flisfyringskjele som leverer varme til Rogne skule.

Prefabrikkert fyranlegg

Hele fyringsanlegget med fyrrom og flissilo er plassert i container. Containeren er bygd på verksted i Hokksund og transportert komplett frem til skolen. Fyringsanlegget leverer varme til en kundesentral i skolens tekniske rom. Denne kundesentralen besørger at det til enhver tid hentes akkurat så mye varme fra fyrkjelen som det er behov for i fjernvarmerørene.

Til Toppen