Få betalt for å ta miljøvennlige valg

Staten ønsker å stimulere til omlegging og økt bruk av fornybar bioenergi. Både Innovasjon Norge og Enova har gode støtteordninger som kan være en utløsende faktor for at du kan realisere ditt prosjekt. Innovasjon Norge sitt  bioenergiprogram er rettet mot landbruk der man ønsker å stimulere til produksjon, levering og bruk av bioenergi i form av brensel eller ferdig varme. Privatpersoner og bedrifter kan søke på Enovatilskuddet som støtter mange forskjellige energieffektive tiltaksprogrammer.

I menyen får du en rask innføring i hvilke støtteordninger som kan være aktuelle. Etter mange år i bransjen har vi god kjennskap til de ulike støtteordningene og kan være behjelpelig med søknader til rette instans.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg videre

stotteordninger

Til Toppen